Total de visualitzacions de pàgina:

27 de nov. 2008

‘ECREA Womens Network’ -XIDPIC.CAT- ADPC

per Tona Gusi

El dijous 27 de novembre a les 19h 30m al CPC hi hagué una petita trobada entre professores d’ECREA de l‘eix Gènere i Comunicació i professores i periodistes de l’ADPC i de la XIDPIC.CAT.

La reunió fou una proposta de Patrícia Estévez , Coordinadora de la II Conferencia ECREA , celebrada a Barcelona i de Núria Simelio, Chair d’ECREA Womens Network, amb l’objectiu de conèixer-se mútuament i cercar futures sinergies amb la secció de gènere (que té molt pes en aquesta Conferencia Europea) i la xarxa de dones de l’associació Women's Network que és de recent creació.

Entre les assistents hi havia: Marlene Colomb (professora a la Universitat de Lille, França), Montse Puig (Presidenta de l’ADC); Elvira Altés (professora a la UAB a la Facultat de Ciències de la Comunicació); Núria Simelio( professora a la UAB a la facultat de Ciències de la Comunicació) i Birgit Wolf (actualment professora a la UAB, a la Facultat de Ciències de la Comunicació). S’hi va afegir: Marta Corcoy de la UAB. Montse Minobis, professora de la UPF, excusà la seva presència. També ho feren per reunions simultànies de la Conferència ECREA la Coordinadora de la II Conferencia, Patricia Estévez i altres companyes convocades.

A ECREA a banda dels eixos temàtics hi tenen també cabuda les xarxes. Fins enguany n’hi havia una de joves. Ara s’hi ha sumat la de dones.

ECREA Womens Network’ és una Xarxa de Dones que treballen a l’acadèmia que volen: fer visibles les dones de totes les classes, edats, ètnies... que treballen a la Universitat; intercanviar idees amb altres acadèmiques d’ Europa; fer recerca sobre la seva situació, denunciar si hi ha discriminació; analitzar casos concrets de bones pràctiques; fer recomanacions i donar suport.

Creada el maig del 2008, la Chair d’aquesta xarxa és la catalana Núria Simelo i les Vice Chair són: Sinikka Torkkola, de Finlàndia i Clara Sarmento de Portugal.

Encara són en un fase inicial, creant la pàgina web, cercant estudis a les diverses universitats europees. Com per exemple l’Observatori que a la Universitat Autònoma porta Ma. Jesús Izquierdo.

Fent un repàs a les diverses situacions de les docents universitàries Marlene Colomb va recordar que a França hi ha escoles especials de periodisme a Paris, Lille i Estrasburg. Però per ser periodistes no cal passar forçosament per aquestes escoles universitàries. També és el cas d’Àustria i d’Itàlia.

Brigit Wolf explicà que a Alemanya hi ha una associació de mitjans de comunicació a on hi ha un grup de periodistes docents que porten una secció de gènere, mitjans i publicitat. Varen participar en el ‘Global Monnitoring’ (GMMP) juntament amb les associacions feministes de periodistes.Han fet també una investigació sobre la premsa alemanya durant 3 mesos en lloc de l’únic dia del GMMP ( tres mesos però no cada dia: 5 dilluns, 4 dimarts, p. ex.) Així varen poder constatar que hi ha una gran diferència entre els diaris nacionals i els locals. En els locals hi ha més diversitat i un millor tractament de la informació.

Elvira Altés, de la UAB, va citar les ‘Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere’ i explicà que a la seva classe els alumnes, mitjançant unes plantilles, han fet un seguiment de 3 setmanes del mes de abril en 11 mitjans diferents. Aquest treball s’ha publicat a la revista ‘DONES’.

Birgit Wolf vol fer un treball en cooperació amb Espanya ja que les lleis són semblants a les d’ Àustria. Una espècie de Global Monnitoring però sobre el tractament de la violència de gènere. Només sobre premsa escrita.

Elvira Altés va recordà que ja s’han elaborat diversos decàlegs i recomanacions i que el que cal es fer-los servir.

Montse Puig va opinar que l’abans i els després d’aquestes recomanacions als mitjans de Catalunya han significat un canvi, però no se n’ha fet un seguiment exhaustiu. També opina que la Llei contra la violència i la Llei de la igualtat han causat impacte, així com el treball de l’ “ Observatorio sobre la Violencia de Genero del Tribunal Superior de Justicia”.

Birgit Wolf va valora molt positivament les Recomanacions per als periodistes. I posà un exemple de males pràctiques en temes d’immigració: hi va haver un cas a Àustria en que la policia no va protegir unes dones turques nacionalitzades austríaques i es feu una denuncia a l’ ONU, que va tenir una forta repercussió internacional i en canvi no tingué cap seguiment a la premsa austríaca.

Un altre tema en el qual totes les docents coincidiren fou el de la promoció de l’ us del llenguatge no sexista.

Hi va haver debat sobre la terminologia més adequada: femicidi, feminicidi, víctimes, sobrevivents, etc.

Totes las presents varen coincidir en que fora bo relacionar-se a través del correu electrònic amb la ECREA Women’s Network, de la qual n’és Chair la Núria Simelio i amb la Comissió de professores de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere , de la qual n’és Coordinadora, la periodista i professora basca Lucia Martínez Odriozola.

Tot esperant conèixer la Web de ECREA Women’s Network, s’ha penjat aquesta informació al bloc de la ‘Red Internacional de Periodistas con Visión de Género’ i al bloc de la Xarxa Internacional de Periodistes i Comunicadores de Catalunya, a fi que s’hi vagin incorporant la resta de companyes docents.
http://redintperiodistasconvisiondegenero.blogspot.com/2008/04/compartir-experiencias-entre-profesoras.html

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...