Total de visualitzacions de pàgina:

3 de març 2011

La politica municipal per a dones 2007_20011

La Regidoria de Dones i Joventut ha estat l’encarregada de
vetllar per l’acompliment de la igualtat efectiva entre
homes i dones a la ciutat de Barcelona. L’execució de les
polítiques de dones s’ha portat a terme des de la
Direcció del Programa Dones, que depèn de l’Àrea de
Benestar i Cohesió Territorial. S’ha de destacar que,
malgrat la situació generalitzada d’austeritat, el
pressupost municipal destinat als serveis d’atenció a les
dones s’ha doblat durant aquest mandat.

Mireu el PDF amoncomunicacio.com/dones

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...