Total de visualitzacions de pàgina:

3 de març 2011

Desenfocament de Gèner, documental d'Moute per la IgualtatEl reportatge "Desenfocament de Gènere", realitzat per Ajuda en Acció neix arrel de l’experiència obtinguda amb la campanya "Mou-te per la igualtat. És de justícia", que té l’objectiu de sensibilitzar i fer incidència política en el nostre país per impulsar l’ avenç cap a la igualtat de gènere en les politiques públiques de cooperació al desenvolupament.

El nostre l'objectiu és fer visible la importància que tenen els mitjans de comunicació i els seus professionals en la lluita contra la desigualtat de gènere, no només en el nostre entorn més immediat, sinó també en aquells països on la pobresa afecta en major mesura a les dones, ja que el treball col·lectiu contra les desigualtats entre homes i dones desemboca en la lluita contra una de les més importants causes estructurals de la pobresa: la desigualtat de gènere.

La Fundació Quepo ha produït aquest reportatge, on s'analitza la representació de les dones als mitjans de comunicació i la perspectiva de gènere en la cobertura de la informació sobre cooperació al desenvolupament, mitjançant entrevistes a professionals del periodisme i expertes en comunicació i gènere.

La presentació oficial serà en les properes setmanes al Col·legi de Periodistes de Catalunya a la seu de Lleida.    

  Mirar trailer en Youtube :
 
deamanr copia DVd a : Montse Cardona Olveira en acció
Departament de Marketing i Comunicació
Fundació Ajuda en Acció
 C/ Balmes, 32 3r 1a
08007 Barcelona
Tel.: +34 93 488 33 77
mcardona@ayudaenaccion.org

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...