Total de visualitzacions de pàgina:

18 de set. 2009

Estudi sobre Diferències entre homes i dones en els àmbits familiar, social, econòmic i polític

Per Tona Gusi
per a XIDPIC.CAT-XIPVG

Avui, divendres 18 de setembre, el director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Gabriel Colomé, acompanyat de la Presidenta i la Directora de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva i Anna Solà, ha presentat a una vintena de periodistes les conclusions extretes de l’estudi sobre gènere “Diferències entre homes i dones en els àmbits familiar, social, econòmic i polític”.

Amb una mostra de 1.483 enquestes realitzades domiciliàriament entre el 15 i 30 de setembre de 2008 i entre el 9 de febrer i el 6 de març de 2009, l’objectiu d’aquest estudi és conèixer les principals diferències entre homes i dones en els diversos àmbits de la vida quotidiana.

La novetat d’aquest estudi ve per dues bandes: és l’estudi més ampli temàticament que s’ha fet sobre el tema, superant de molt l’estudi de l’Observatori de Barcelona i el del CIS, i tracta de les percepcions que té la societat catalana actual sobre aquestes diferències. Está realitzat al voltant de 4 eixos: Societat; Mercat laboral i família; Participació política i social; i Poder.

En tots els resultats el CEO mostra la percepció de la totalitat de la societat catalana, les de les dones i les dels homes. Quan no fa aquesta diferència és que no hi ha diversitat d’opinió.

En opinió de Marta Selva “s’ha volgut copsar la percepció des de l’imaginari actual que tenim tots i totes, com vivim aquesta transformació”. Per la Presidenta de l’ICD ‘hem d’aplicar-hi una mirada des de l’exigència per a la igualtat’. Afirma que en societats més equitatives que la nostra la realitat ens diu que hi ha una major exigència per la igualtat i per tant una menor tolerància contra les desigualtats i com a exponent màxim d’aquestes contra les violències masclistes.

Sobre les quotes, la seva opinió és que de l’estudi se’n pot concloure que homes i dones han convingut un pacte creient que les quotes serveixen en la participació política, l’empresa, etc com a resposta a l’apreciació de les discriminacions indirectes.

Pel que fa a la conciliació entre el temps del treball i el temps de cura i atenció a la familia, l’estudi demostra que les generacions més joves en fan de la conciliació laboral i familiar un deure. Pensa que tot i no estar a l’agenda, si que és un tema que està damunt la taula i que s’avançarà en la línia que cada cop més l’eficiència en el treball primaràper damunt de la presencialitat. Aquest canvi beneficiarà a les dones i permetrà avançar en la cohesió social. Cal continuar aquest trajecte cap a una societat sostenible.

Gabriel Colomer cita al sociòleg Walter Ritman per recordar el pes del estereotips i la lenta evolució de la seva transformació. Per Colomer, caldria repetir aquest estudi d’aquí un parell o tres anys a fi de poder copsar com les polítiques públiques endegades per l’ICD i el Govern de Catalunya ajuden en aquest canvi de percepcions cap a una societat més igualitària. També creu que s’hauria de demanar una enquesta d’aquest tipus a nivell estatal, que avui per avui és inexistent.

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...