Total de visualitzacions de pàgina:

1 de juny 2011

Balanç sobre el final de la Campanya Mou-te per la Igualtat. És de justícia”


Balanç 2001 del final la Campanya Mou-te per la Igualtat. És de justícia”amb la comparecencia al Parlament amb nuria Gispert i tual de debat al Col.legi d epeirodistes

“S’ha desenvolupat un procés molt positiu d’actuacions entre el món del periodisme, la política i la joventut per lluitar contra la desigualtat”

La Campanya “Mou-te per la igualtat. És de Justícia” ha treballat amb professionals periodistes, representants parlamentaris, i alumnat d’institut sobre la desigualtat en el tractament de les dones en els mitjans de comunicació proposant mesures perquè es tinguin en compte la perspectiva de gènere en les noticies. Es segueix discriminant o invisibilitzant a les dones, sobretot quan es tracta d’informacions provinents del sud, o dels països menys desenvolupats. Nuria de Gispert, com a Presidenta del Parlament va rebre las conclusions del tallers realitzat per els alumnes de 3 instituts de Catalunya , i va felicitat a les noies i nois que han desenvolupar aquesta feina col.lectiva sobre d’igualtat en els seus instituts.

Aquesta campanya dirigida i coordinada per la Fundació Ajuda en Acció, que ha comptat amb la col.laboració d’Entreculturars i Intered i amb el suport de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha tingut una durada de tres anys. Ha abastat tres eixos d’actuació: els mitjans de comunicació, els joves i els món de la política. L’última acció va ser al Parlament de Catalunya, on un grup de l’alumnat dels IES, Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, Thos i Codina de Mataró, Francesc Ribalta de Solsona i del Francesc Cambó, de Verges van poder parlar en als eu de la cmabra catalana amb la Presidenta de Parlament, Nuria Gispert, que es va mostrar molt interessada en la seva feina.

Dies abans es va posar sobre la taula el tema de la desigualtat del tractament del gènere i el sud als mitjans de comunicació, en un desdejuni al Col.legi de Periodistes de Catalunya, al presentar el 3er Informe realitzat per Indera per ajuda en Acció. L’nforme titolat: Representacio de les relacions de Gènere en les noticies sobre el sud. Estudi de casos en mitjans de comunicacio catalans va ser debatut en aquesta taula en la que van participar uns 35 professionals del periodisme, experts i expertes de gènere i de la cooperació. “Hem aconseguit – valora Marta Macias delegada d’Ajuda en Acció de Catalunya i Balears- establir aliances amb diferents professionals dels mitjans de comunicació, per tal de sensibilitzar-los envers les desigualtats de gènere que es donen al món. En aquest sentit, no només hem posat en la agenda la desigualtat de les dones, si no que a mes hem viatjat, juntament amb aquests mitjans, a diferents països del Sud, on Ajuda en Acció impulsa projectes que promouen l’apoderament de les dones”. I en aquesta última taula han portat a Barcelona a periodistes de Bolivia i de l’India que han explicat la feina que estan desenvolupant i han corroborat que la discriminació i el tractament diferenciat de les dones està a l’orden del dia als seus països.

Fomentar la igualtat de gènere en las polítiques de cooperació

La Campanya ha implicat de manera molt específica a professionals i futurs professionals dels mitjans de comunicació i a col•lectiu de joves de Catalunya. S’ha escollit implicar a tres col•lectius clau de la societat civil catalana per aconseguir la transformació d’actituds i comportaments arrelats a les nostres societats:

Tal com explica Macias, “tenim la convicció que aquests dos col•lectius són agents claus per aconseguir la transformació d’actituds i comportaments arrelats a les nostres societats”. Alhora, i amb el mateix grau de importància, s’ ha fomentat la igualtat de gènere en les polítiques de cooperació al desenvolupament, incloent les polítiques de cooperació impulsades pel govern català. “Pensem que els canvis d’actituds s’han de donar des de sota, des de la societat, però que les polítiques públiques són fonamentals per impulsar i donar sostenibilitat en el temps a aquests canvis tan necesaris”

Aquest informe representa l'últim d'una sèrie de tres que han investigat temàtiques diverses amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la representació mediàtica de les relacions de gènere, tant en el context de Catalunya, com en relació a la representació que des dels mitjans de comunicació del Nord es fa del Sud. Els informes s’han presentat en actes públics en els que s’han organitzat taules de debat amb professionals dels mitjans de comunicació de primer nivell a casa nostra, per tal de posar aquest assumpte sobre la taula i en el seu dia a dia.

Macias subratlla d’importància de implicació política, ja que s’han reunit amb pràcticament tots els grups parlamentaris catalans, “en un primer moment, per a presentar la Campanya; més endavant i amb l’horitzó de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, per a incidir en els seus programes electorals, amb les recomanacions que hem fet des de la campanya en matèria de gènere, i finalment per fer-les arribar les conclusions”. Els representants polítics: perquè tenen el poder de fer possible la igualtat entre homes i dones. I això implica fer complir els compromisos adquirits en la Plataforma d’Acció i els Objectius del Mil•lenni

El jovent serà el protagonista dels canvis

La joventut: perquè son agents transformadors i multiplicadors del canvi
Durant aquests temps també han estat treballant a nombrosos IES de tot Catalunya, mitjançant diversos recursos educatius: reportatges, exposicions, tallers, xerrades, còmics… tots generats per la Campanya amb la temàtica de les desigualtats de gènere com a fil conductor. “L’objectiu ha estat sensibilitzar al nostre jovent sobre la discriminació que encara pateixen les dones arreu del món, el paper actiu que moltes d’elles prenen, tot i aquesta realitat adversa, pera assolir la igualtat, i el coneixement de la normativa internacional que existeix, tot i que no que no es fa efectiva en la major gran part d’estats del món”-explica Macias.

La campanya ha volgut tancar el cercle fent que aquest jovent sigui el protagonista i prenguin la paraula pera reivindicar l’acompliment dels tractats internacionals en matèria de drets de les dones, principalment la Plataforma de Beijing i els Objectius del Mil•lenni. “És així com creiem que aportarem, al nostre jovent, una important experiència: elles i ells son capaços de entendre una problemàtica, treballar-la conjuntament, trobar-ne les possibles solucions i demanar, a les persones que els representen, l’adopció de mesures per tal d’eradicar-la”

Les discriminacions per raó de sexe representen la negació dels drets humans a més de la meitat de la població del món, les dones. Complint les recomanacions internacionalment aprovades a la Plataforma de Beijing i als Objectius del Mil•lenni, no només universalitzem drets, sinó que fem un pas imprescindible per eradicar la pobresa al món, ja que és un fet demostrat que discriminació femenina i pobresa son dos fenòmens intrínsecament units.

Barcelona, 22 de maig 2011

Julia López
Foto: Susana S. Villafañe

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...