Total de visualitzacions de pàgina:

23 de juny 2010

Cal donar més protagonisme al paper de les dones quan es parla de cooperació i desenvolupament"Les notícies sobre la cooperació i el desenvolupament encara ocupen molt poc espai en els mitjans de comunicació tant en la premsa escrita com en els mitjans audiovisuals, malgrat que enquestes realitzades ens demostren que aquests temes interessen a la població. Si analitzem el paper de les dones en aquestes informacions el panorama encara és més decebedor. Aquesta és una de les conclusions de la taula de debat sobre gènere, cooperació i mitjans de comunicació, organitzada per Ajuda en Acció, i Intered, dins de la campanya "Mou-te per la Igualtat.
És de Justícia ", que s'ha celebrat al Col·legi de Periodistes de Barcelona, i que va comptar amb l'assistència de 34 persones, entre periodistes, expertes de gènere, i responsables institucionals de cooperació i membres d’ONGD.


"Tot i que falta molt camí per recórrer, cal reconèixer que la presència de les dones en les informacions sobre cooperació, en els darrers anys ha augmentat, i això està canviant gràcies al dels diferents actors de la cooperació, ONGD’s i administracions públiques”. Aquesta visió optimista la va transmetre a al taula David Minoves, director general de Cooperació
al desenvolupament i Acció Humanitària, que va informar de l'aprovació per part del govern català del nou Pla Director de la Cooperació catalana 2011-2014 i va comentar que. “malgrat que es temia una retallada sensible del pressupost de cooperació per la crisi, cal subratllar que ben al contrari, es proposa un augment considerable. Estem davant d'un pla ambiciós i de futur, que només necessita per la seva aplicació de l'aprovació al Parlament català".

Superar el tractament informatiu "victimista" de les dones

Marta Macias, directora de la Fundació Ajuda en Acció a Catalunya va obrir l'acte saludant als participants a la segona taula de debat sobre el segon informe titulat: "Anàlisi de gènere de la cooperació al desenvolupament en els mitjans de comunicació" que
centra la seva primera part en l’estudi dels diferents enfocaments de desenvolupament amb perspectiva de gènere, la segona part es dedica a elaborar 5 eixos d’anàlisi que contribueixen a l’examen d’alguns exemples de representació de la cooperació internacional en la premsa escrita, en la televisió i en la ràdio. (Secció + cooperació del diari Avui, el reportatge “Haití: hora zero” del 30 minuts, i el programa Solidaris de Catalunya Ràdio).

Per la seva banda Maria Montesinos, directora Indera Consultoría de Género, va subratllar com a responsable de l’informe, la seva orientació positiva i pràctica, en la línia de "visibilitzar la presència i el treball de les dones ", al destacar treballs periodístics que van molt més enllà i donen altres opcions al tradicional" victimisme "en el tractament d'aquest tipus d'informacions".

Amanda Alexaniam, també d’ Indera, i coordinadora de l’informe, va afegir que: "s'ha complert un dels seus objectius que era fomentar un debat obert sobre la representació de les relacions de gènere en els mitjans de comunicació a Catalunya, tant en els mitjans audiovisuals com en la premsa escrita ". Segons Alexeniam, l'informe incideix en que el tractament de les dones en la cooperació té a veure amb el paper de "subdesenvolupament" i pobresa que s’adjudica als països receptors d'ajuda, que considera , especialment a les dones, com a subordinades, dependents i víctimes. "Normalment les històries d'èxit de les dones del Sud no interessen".

Eduard Sanjuan, director del programa setmanal de TV3: 30 minuts,
va explicar perquè el reportatge analitzat sobre Haití donava un veritable protagonisme a les dones: "el nostre programa ens permet una certa reflexió - i ens vam adonar que en la informació diària el paper de les dones quedava ocult o les exposava només com a víctimes, i estava clar que les que estaven traient a la seva comunitat i les seves famílies endavant, ja des de l’inici dels terratrèmols, eren grups de dones organitzades". Rita Marzoa, directora del programa de ràdio Solidaris va agrair la menció positiva del programa que dirigeix a Catalunya Ràdio, i va comentar que resultava difícil, en el marc de la inèrcia diària del treball i de la manca de temps, aturar-se a pensar en el paper de les dones i ressaltar-ho. D'altra banda, l'informe, que jutja molt durament l'absència de les dones en la majoria dels mitjans, també destaca com a exemple positiu la secció setmanal de "Cooperació", de doble pàgina al diari Avui, i es va felicitar a les periodistes responsables de la mateixa, encara que cap d'elles va poder assistir a aquesta taula de debat.

Més perspectiva de gènere en totes les informacions

Segons Elvira Altés, professora i investigadora de gènere: "cal superar la idea de que perspectiva de gènere és publicar més notícies de dones malgrat que també les seves accions mereixin una major presència -subratllava, però, que el que cal preguntar-se davant de cada notícia és com afecta a homes i dones. La perspectiva de gènere representa l'eix central en el progrés cap a una comunicació que compleixi amb els objectius d'informar, generar opinió i remoure consciències ". Segons ella, és necessari identificar els elements claus en l'estructura de les relacions desiguals de poder i, en conseqüència, cercar informació entre les dones, i preguntar-les sobre tots els assumptes informatius. Pel que fa a la cooperació, Silvia Galià, responsable de premsa de la FECONG (Federació d'ONGD), remarcava que "es tracta d'informar i comunicar sobre cooperació al desenvolupament des d'una visió positiva i més igualitària, tot fent una major pedagogia entre periodistes i mitjans sobre el treball i resultats de la cooperació en clau femenina ".

Eva Peruga, defensora Igualtat d'El Periódico de Catalunya, va expressar que en el mitjans corren mals temps per a la cooperació i la solidaritat: "Vivim un moment polític i econòmic complicat, i la perspectiva de gènere no és una prioritat. Es dóna més importància a temes polèmics com el burka, que les pròpies dones que els fan servir... Segons ella “tot té un component d'espectacle, i sembla que ens interessi més la" pornografia de la pobresa" que conèixer les causes o aportar solucions. Segons ella, l'única manera d'avançar és "fer lobby i pressionar per tal que s'introdueixin en els mitjans altres mirades, i altres temes".

Tant les i els professionals de la informació com l'àmplia representació del món de la comunicació i les ONGD, van estar d'acord que "la inclusió de la mirada, el treball i les propostes de les dones ens porta una informació més rica i inclusiva, en la qual la diversitat, la interculturalitat i la igualtat de gènere sigui una realitat ". "És a dir - en paraules d'Esther Fernández, directora d'incidència social de TV3- en donar una imatge més completa i menys estereotipada que permet crear un pont entre diferents realitats en el món i deixar de reforçar idees preconcebudes i discriminatòries". Per la seva banda Gemma Lienas, escriptora i feminista, que publica un article d'opinió setmanal a El País, es va mostrar una mica escèptica i va comentar que segueix sent molt difícil aconseguir una veritable atenció dels mitjans tradicionals, "i no obstant això tenim el camp de les noves tecnologies al nostre abast. Cal seguir impulsant mitjans alternatius, blocs, augmentar la nostra presència a les xarxes socials d'Internet, perquè s’ha d'arribar al públic més jove. Sabem que la joventut ja no busca la informació en mitjans impresos ni a les cadenes de televisió, sinó en els espais interactius d'Internet, en fòrums i també a la ràdio"

A l'acabament del debat es va llegir un informe de "Recomanacions" consensuat entre Ajuda en Acció i Intered, dirigit a periodistes, mitjans de comunicació i representants d'ONGD.

Barcelona, 19 de juny 2010

Text: Julia López Fotos: Susana Villafañe

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...