Total de visualitzacions de pàgina:

17 d’oct. 2008

Com fer un periodisme de gènere transversal per un tractament igualitari de dones i homes

Cloenda Primer Tallers de Gènere i Comunicació de catalunya (Organitzats per la Xarxa internacional de Dones Periodistes i Comunicadores (Xidpic_ Cat) i pel Institut català de les Dones (ICD) (Consultar notícies, materials de formació i tallers a tgenereicomunicacio)

El passat dissabte vam assistir, a la Sala d’Actes del Col.legi de Periodistes de Catalunya, a l’Acte de cloenda dels Primers Tallers de Gènere i Comunicació, que han estat impulsats per la Xarxa de Periodistes amb Visió de Gènere i l’Institut Català de la Dona, amb la col.laboració i el suport del Col.legi de Periodistes de Catalunya, el Centre Internacional de Premsa de Barcelona i les Agències de Notícies i organitzacions de gènere i comunicació: ADPC (Catalunya), AMECO (Estat espanyol), CIMAC (Amèrica Llatina) i SEMLac (Amèrica Llatina i Carib).

En el nou marc cap a la igualtat entre dones i homes es posa de manifest que el tractament de la informació en els mitjans de comunicació encara respon a un model relacional d’homes i dones desfasat del nostre temps.

Els Primers Tallers de Gènere i Comunicació de Catalunya han tractat sobre com elaborar les notícies des d’una visió de gènere, la utilització del llenguatge des de la diferència de sexe i com poder incidir en l’agenda informativa exercint un periodismo transversal més d’acord amb els actuals models de dones i homes, unitats familiars i diversitat social en general.

L’acte de cloenda plantejava la pregunta: Per què els mitjans continuen reproduint models patriarcals? A la Taula de Debat estaven representats la majoria de la premsa escrita i de a´gú mitja televisiu i radiofònic: Van estar d'eentres altres que estaven a la fila 0, Jordi Busquests, sots-director d'El Periòdico de Catalunya, Tony Cruanyes, director adjunt de l’Avui, Ferran Espada, director adjunt d'El Punt, Gonçal Mazcuñan, president executiu de Regió 7; Esher Fernàndez, cap d'anàlisi de públic i incidència social de TV3 i de Catalunya Ràdio i TV3, Elisa Omedes del CAC i de Com Radio.

Algunes de les coses expresades per aquests professionals com que “el sexisme rau en les persones no en el llenguatge que utilitzen”; “els temes de gènere no són populars en les redaccions, sempre hi ha temes més populars o considerats més interessants”; “cap persona de la redacció va voler assistir als Tallers”; “els mitjans de comunicació són un reflex de la societat que és patriarcal i no tenen la responsabilitat de canviar-la” .

Això va provocar respostes entre les periodistes assistents i participants dels Tallers sobre la necessitat de l’elaboració i utilització de llibres d’estil i codis deontológics; sobre que l’equitat de gènere és imprescindible per a la democràcia; sobre la necessitat de mirar les coses amb unes altres ulleres, que no siguin les patriarcals; sobre si s’utilitzen les Agències de Premsa que faciliten informació sobre les dones de tot el món; i sobre com ho farem si no es responsabilitat de ningú el canvi del model patriarcal. (+info a Xarxa Dones )
Lidia Vilalta

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...