Total de visualitzacions de pàgina:

10 de febr. 2008

L’ADPC ha presentat l'exposició ‘Els Feminismes de Feminal'

per Tona Gusi

La Presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Montserrat Puig, va presentar a la historiadora Isabel Segura, responsable d’aquesta exposició que es podrà veure al Col·legi de Periodistes de Catalunya del 5 de febrer al 4 de març. La va acompanyar en l’acte inaugural Pilar Casanova, de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya en representació del Degà.

Montserrat Puig va destacar la similitud dels lemes i dels treballs de les feministes de fa 100 anys amb els actuals: la pau, la necessitat d’espais de dones, la incorporació al treball i a la ciència i la participació en la política anunciar la voluntat de l’ADPC de realitzar un treball de recerca sobre les publicacions de dones en el període postfranquista: ‘Vindicación feminista’, ‘Dones en lluita’, etc.

En la seva intervenció, Isabel Segura, va exposar que les revistes publicades per dones o adreçades a dones des de 1850 tenen la voluntat explícita de crear opinió. Aquestes dones expressen la seva opinió mitjançant les publicacions periòdiques ja que els hi són més assequibles que els llibres, encara que finalment podran publicar llibres.

En el cas de Feminal 1907 al 1917, l’única llengua emprada és el català, encara que durant la dictadura de Primo de Rivera varen sortir uns quants números en castellà. Els mitjans tècnics són espectaculars i incorpora les il·lustracions de les i dels millors artistes (Lola Anglada, Lluïsa Vidal, ...) Feminal és una revista innovadora tant a nivell formal com de continguts.

Carme Karr n’és la directora i en porta el pes. Té l’ajut esporàdic de col·laboradores catalanes que viuen a França i a Anglaterra. Així Feminal pot oferir informació actualitzada d’avantguarda sobre pacifisme i política, sobre el dret a vot i les sufragistes angleses.

En plena dictadura de Primo de Rivera, el 1925, fan un gran crit pel dret a vot mostrant que han estat en evolució permanent ja que abans tenien una postura molt més ambigua sobre el dret a vot.

Feminal crea opinió i nous imaginaris, reivindica la necessitat de l’accés de les dones a l’ensenyament, mostra les primeres professions i les primeres cares de les dones professionals. Així reprodueix un gran discurs que va fer Caterina Albert el 1917 com una de les primeres acadèmiques.

Montserrat Puig i Isabel Segura varen parlar sobre la figura de Carme Karr i la historiadora va invitar a les presents a “qüestionar-nos sobre les categories donades a les dones catalanes, catòliques i conservadores ja que van fer una forta evolució pels drets de les dones i renegociaven contínuament els seus espais de poder”.”

Acabat l’acte de la Taula inaugural totes les presents vàrem fer un recorregut per la sala d’exposicions, guiades per Isabel Segura, la qual ens informà compliçament que fa més de 30 anys que ‘viatja’ acompanyada de Feminal. Ara amb ella podem gaudir d’un recorregut temàtic i formal per aquesta excel·lent exposició ‘Feminismes de Feminal’.

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...