Total de visualitzacions de pàgina:

3 de març 2010

Presentació del llibre "Eva devuelve la costilla" en el Col.legi de Periodistes


El dimarts 23, Juana Gallego Ayala presentarà el seu darrer llibre: "Eva devuelve la costilla", el dimarts 23 de març, a les 6 de la tarda, al Col.legi de Periodistes (Sala d'actes) .
Joana Gallego Ayala, professora, investigadora de gènere, periodista, escriptora d'àmplia trajectòria experta en comunicació i gènere, amb "Eva devuelve la costilla" ha volgut fer una reflexió, tal com anomena com complement del titol: "El nuevo estado de consciencia de las mujeres", amb un repàs àgil i molt proper de la situació actual de les dones. El llibre repassa alguns aspectes de la vida, pràctics i simbòlics, sobre els quals caldria actuar per continuar construint un món més igualitari, i en quin punt estem i com vivim tot el que pasat en tots els camps d'ìnterès de les dones, des de la maternitat, l'amor, la salut, els mitjans de comunicació, etc.
Con podem llegir a la sinopsi d'aquest assaig sobre la nova consciència de les dones, publicat per Icaria, Gallego defensa que ja es hora que es miri el món amb ulls de dona. Planteja l'autora que els èxits obtinguts per les dones fins ara ho han estat gràcies a un esforç ímprobe i personal de cada dona, el qual ja no pot esforçar més sense el canvi de les estructures socials. El feminisme ha anat estenent les seves propostes fins a aconseguir que el que fa anys només era reivindicat per una part minoritària de la societat, sigui avui assumit per la pràctica totalitat de les dones, ja siguin o no feministes. Ver Llibre a Icaria :

Sinopsi

"Eva devuelve la costilla" és una reflexió amena però seriosa i incisiva sobre el que l'autora anomena "el nou estat de consciència de les dones". Durant segles les dones van ser relegades en la societat, convençudes que constituïen el segon sexe, com tan bé definís Simone de Beauvoir. Però no en va el feminisme ha anat estenent les seves propostes fins a aconseguir que el que fa anys només era reivindicat per una part minoritària de la societat, sigui avui assumit per la pràctica totalitat de les dones, ja siguin o no feministes. Moltes vegades sentim dir que les dones han d'aportar el seu punt de vista a la societat, que s'ha de veure el món amb ulls de dona. Precisament això és el que ha pretès l'autora: plasmar i observar el món des de l'ésser i l'estar d'una dona d'avui. Com a diccionari incomplet, Eva torna la costella repassa alguns aspectes de la vida, pràctics i simbòlics, sobre els quals caldria actuar per continuar construint un món més igualitari.

Planteja l'autora que els èxits obtinguts per les dones fins ara ho han estat gràcies a un esforç ímprobe i personal de cada dona, el qual ja no pot esforçar més sense el canvi de les estructures socials. Les dones han experimentat un canvi sense comparació possible en la història, i a judici de l'autora, irreversible. Aquests canvis fonamentals han començat per un canvi en el seu estat de consciència, que l'ha portat a assumir com a subjecte de ple dret que es troba en situació de desigualtat amb els homes, però que no se sent inferior a aquells. Aquest canvi de consciència l'ha portat a poc a poc a desitjar viure i aplicar a la seva vida quotidiana aquest sentiment de ser subjecte autònom amb el seu propi projecte de vida. És llavors quan les dones perceben les moltes dificultats que han de superar, començant per les relacions de parella, familiars, laborals i fins i tot ensopegant, de vegades, amb les seves pròpies idees i sentiments sobre els quals s'ha edificat la idea del que era ser dona.

Segons l'autora la situació actual de desigualtat ja no és un problema que afecti només a les dones, sinó que en la resolució i avanç del mateix s'ha d'implicar la societat en conjunt, formulant i aplicant canvis estructurals necessaris per poder fer efectiva la igualtat. Joana Gallego és professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat, sola o en col.laboració, Dones de paper, El sexe de la notícia, La premsa per dins, Informació de societat i Si te'n vas, et mato, una sèrie de reportatges fets amb els seus alumnes sobre casos de violència de gènere.
Sobre el libro:
From: Juana Gallego Ayala
Date: 09/02/2010 12:10
Subject: Text llibre J.Gallego
Eva devuelve la costilla . El nuevo estado de conciencia de las mujeres
De Juana Gallego.
Editorial Icaria
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?k=0&id=1083

Notícies de la Xarxa

Agenda, comunicacions, campanyes...